gb.png
Etusivu

Varkauden kaupunki neuvottelee säätiömuotoisesta tiedekeskuksesta

21.11.2019

Kaupunginhallitus käsitteli maanantaina 18.11.2019 ensi vuoden talousarviota ja päätti varata määrärahan tiedekeskussäätiön perustamista varten. Ennen perustamispäätöstä selvitetään ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuuksia ja neuvotellaan yhteistyöstä mm. oppilaitosten ja yritysten kanssa.

Kaupunki on yhteistyössä Heureka Overseas Productions Oy:n (HOP) kanssa tehnyt suunnitelmaa tiedekeskuksen perustamiseksi Varkauteen. Tiedekeskus tulisi sijoittumaan elämyskeskukseen, jota suunnitellaan Vetovoimakeskuksen alueelle valtatien 5 varteen. Elämyskeskukseen sijoittuu myös muita matkailijoita ja kaupunkilaisia palvelevia elämyksiä.

Tiedekeskuksen missiona on innostaa kaikenikäisiä tieteilyyn ja teknologiaan, uuden oppimiseen ja elämyksiin. Varkauden ja itäsuomalaisten teknologiayritysten kannalta on tärkeää, että urapolkuja tehdään  tunnetuksi erityisesti teknologia-ammatteihin pyrkiville nuorille.

Tiedekeskukseen on suunnitelman mukaan tulossa pysyvää ja tilapäistä näyttelytilaa, kuputeatteri planetaarioesityksiä varten, tieteeseen ja teknologiaan perustuva liikunnallinen aktiviteettialue sekä maker’s space -verstastila, joka taipuu monenlaiseen tekemiseen ja harrastamiseen.  Lisäksi näyttelykohteita voi olla elämyskeskuksessa pääsyliputtomalla alueella.

Tiedekeskusta operoiva säätiö perustetaan Varkauden kaupungin ja muiden siihen sitoutuvien toimesta.  Säätiö on toiminnallinen ja vastaa elämyksistä, sisällöstä ja oppimiseen liittyvistä palveluista. Säätiön perustajaorganisaation roolista tai kumppanuudesta halutaan keskustella ainakin alueen oppilaitosten ja yritysten sekä yhdistysten ja muiden säätiöiden kanssa. Kaupungilla on HOP:n kanssa aiesopimus, joka tähtää yhteistyösopimukseen säätiön ja HOP:n kesken. Aiesopimuksen mukaisesti säätiö voi hyödyntää Heurekan ilmettä, osaamista ja sisältöä. 

Varkauden tiedekeskussäätiötä varten on laadittu alustava liiketoimintasuunnitelma yhteistyössä Heureka Overseas Productions Oy:n asiantuntijoiden kanssa. Suunnitelmassa on arvioitu tiedekeskuksen markkina-alue ja kohderyhmät, käyttötalous ja investoinnit sekä toteutuksen hyödyt ja riskit. Tiedekeskuksella tavoitellaan sekä taloudellista että imagollista vaikuttavuutta. Toisaalta riskiä muodostaa esimerkiksi matkailukohteiden välinen kilpailu kävijöistä, mihin Varkauden tiedekeskuksen on vastattava korkealaatuisella ja omaleimaisella sisällöllä.

Kaupunginhallitus on talousarviokäsittelyssään hyväksynyt määrärahan säätiön perustamiskustannuksiin. Talousarvion vahvistaa kaupunginvaltuusto joulukuun alussa. Säätiön perustamispäätös tehdään erikseen keväällä 2020, johon mennessä saadaan tarkempi kuva kaupungin tuen tarpeesta säätiölle sen toiminnan alettua. Tavoitteena on, että säätiö aloittaa toimintansa syksyllä 2020. Tiedekeskuksen toiminta käynnistyy tavoiteaikataulun mukaan loppukeväällä 2022.

Sivusto käyttää evästeitä. Valitse alta mitä evästeitä sallit, osa sivun toiminnoista vaatii evästeitä.