gb.png
Etusivu

Ämmäkosken kalataloudellisen kehittämisen mahdollisuuksia selvitetään laajassa yhteistyössä

10.06.2021

Ämmäkosken kalataloudellisen kehittämisen mahdollisuuksien selvittäminen on käynnistynyt laajassa yhteistyöverkostossa syksyllä 2020. Yhteistyöverkostossa mukana olleita tahoja ovat Varkauden kaupunki, Stora Enso, WWF, Pohjois-Savon ELY-keskus, Navitas Kehitys Oy, Warkauden urheilukalastajat ry, Pohjois-Haukiveden osakaskunta, Haukiveden kalatalousalue, A. Ahlström Kiinteistöt Oy, Jyväskylän yliopisto, maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus sekä Suomen ympäristökeskus.

Ämmäkosken kalataloudellisen kehittämiseen tähtäävään hankkeen tavoitteena on kalan kulun parantaminen ja säännöstelypadon ohitusmahdollisuuden luominen sekä ympäristövirtaaman luominen padon alapuoliselle koskialueelle. Toimien tarkoituksena on parantaa lohikalojen menestymismahdollisuuksia Ämmäkoskessa sekä turvata etenkin kutumahdollisuudet ja poikasvaiheiden selviytyminen koskialueella. Mahdollisten toimenpiteiden tarkastelussa huomioidaan myös muut vaikutukset, kuten Kallaveden ja Unnukan säännöstely, vesivoimatuotannon jatkuvuuden turvaaminen sekä Huruslahden riittävä virtaama.

Hankeselvityksen keskeisimmät toimijat Varkauden kaupunki, Stora Enso, WWF, Navitas Kehitys Oy sekä Warkauden urheilukalastajat ry:n edustus ovat kevään aikana yhdessä jatkaneet kunnostuskokonaisuuden toteuttamismahdollisuuksien selvittämistä. Selvitykset ovat koskeneet riittävää ympäristövirtaamaa, kalan kulun turvaamisen toteutusmahdollisuuksia luonnonmukaisen ohitusuoman avulla, sekä koskialueen kunnostamista. Luonnonmukaisen ohitusuoman toteutuksen ja ympäristövirtaaman luomisen suunnitteluun haetaan maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelman rahoitusta ja tarkempi suunnittelutyö käynnistetään kesän aikana, myös koskialueen kunnostustöiden suunnittelua jatketaan. Ämmäkosken kalataloudellisen kehittämisen jatkotoimista päätetään suunnittelutöistä syksyllä saatujen tulosten pohjalta.

Hankeselvityksen tavoitteet liittyvät osaltaan myös hallitusohjelman tavoitteisiin luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen sekä kalatiestrategian tavoitteisiin kalakantojen luontaisen kierron palauttamisesta rakennetuissa vesistöissä. Hallitusohjelmaa toteuttava NOUSU-ohjelma tähtää etenkin uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Ämmäkosken kalataloudellinen kehittäminen tulisi elvyttämään virtavesilajistoa ja tukemaan etenkin vaelluskalakantojen elpymistä Haukiveden ja Unnukan vesistöissä sekä tukisi myös alueen elinvoimaa luomalla mahdollisuuksia virkistykseen ja kalastukseen.

Osa Varkauden Ämmäkosken ennallistamistöistä toteutetaan WWF Suomen Vauhtia vaellukseen -hankkeen avulla, jota rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR). Hankkeen omarahoitusosuuden mahdollistaa Lassi Leppinen Säätiön lahjoitus sekä Finnforel Oy:n tuki uhanalaisten vaelluskalakantojen suojeluun ja elvyttämiseen.

Ämmäkoski1.jpg

Ämmäkoski2.jpg

Sivusto käyttää evästeitä. Valitse alta mitä evästeitä sallit, osa sivun toiminnoista vaatii evästeitä.