gb.png
Etusivu

Tulevaisuudessa Ämmäkoski saattaa virrata ympäri vuoden – käynnistyneen selvitystyön tavoitteena on parantaa vaelluskalojen elinoloja

06.10.2021

Varkauden Ämmäkoskeen suunnitellaan säännöstelypadon ohitusuomaa sekä ympäristövirtaamaa, jotta uhanalaiset vaelluskalat menestyisivät ja lisääntyisivät koskialueella nykyistä paremmin. Ämmäkosken kalataloudellisia mahdollisuuksia kehitetään parhaillaan valtakunnallisella yhteistyöllä.

Ämmäkosken tunnetuimpia maamerkkejä on pato, joka säännöstelee Unnukan veden korkeutta vesiliikenteen olosuhteiden turvaamiseksi ja vesivoiman tarpeisiin. Koskessa tavataan uhanalaisia kalalajeja, kuten taimenta ja lohta, joiden vapaaseen vaellukseen ja lisääntymiseen pato nykyisellään vaikuttaa.

Nyt joukko paikallisia ja valtakunnallisia toimijoita on ryhtynyt toimeen kalojen elinympäristön ja lisääntymisolojen parantamiseksi. Mahdollisuuksia Ämmäkosken kalataloudelliseen kehittämiseen on selvitetty poikkeuksellisen laajassa yhteistyössä syksystä 2020 alkaen. Yhteistyö on edennyt jo pisteeseen, jossa kosken säännöstelypatoon suunnitellaan luonnonmukaista ohitusuomaa maa- ja metsätalousministeriön myöntämällä NOUSU-ohjelmarahoituksella.

 

Ohitusuoman rinnalla padon alapuoliselle koskialueelle kaavaillaan ympäristövirtaamaa. Jos suunnitelmat toteutuvat, kuohuu Ämmäkoski tulevaisuudessa ympäri vuoden, sanoo Jaakko Lappalainen Navitas Kehitys Oy:stä, joka toimii suunnitteluhankkeen päätoteuttajana.

 

– Suunnitteilla olevan kalatien toivotaan vahvistavan kalakantoja paitsi Ämmäkoskessa, myös läheisissä Haukiveden ja Unnukan vesistöissä. Ohitusuoma poistaisi padosta vaellusesteen, jolloin kalat pääsisivät nousemaan myös padon yläpuolisille alueille, Lappalainen kertoo. 

Parhaillaan hankkeessa ollaan odottavissa tunnelmissa. Kuluneen kesän ja syksyn aikana on selvitelty reunaehtoja sille, miten uoma ja virtaama voitaisiin alueelle toteuttaa.

– Jatkotoimista päätetään syksymmällä, kun suunnittelutöistä saadut tulokset ovat selvillä, Lappalainen kertoo.

Laajaa valtakunnallista yhteistyötä

Käynnistynyt suunnitteluhanke on osa isompaa Ämmäkosken ennallistamiseen tähtäävää kokonaisuutta, jossa on mukana kaikkiaan 13 toimijaa. Ennallistamistyössä aktiivisina tuuppareina toimivat Varkauden kaupungin ja Navitas Kehitys Oy:n lisäksi Stora Enso, WWF, Pohjois-Savon ely-keskus sekä Warkauden Urheilukalastajat ry. Lisäksi verkostossa on mukana valtakunnallisia toimijoita, kuten Jyväskylän yliopisto, maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus sekä Suomen ympäristökeskus.

Varkaudessa viedään nyt Saimaan järvilohen ja -taimenen osalta eteenpäin hallitusohjelman ja kalastrategian tavoitteita, jotka koskevat luonnon monimuotoisuuden turvaamista sekä kalojen luontaisen kierron palauttamista rakennettuihin vesistöihin.

– Ämmäkoski on herättänyt valtakunnallista huomiota, koska se on sijainnissaan ja laajuudessaan ainutlaatuinen, ison luokan koski kahden reittivesistön välissä. Hankkeen toimenpiteillä on mahdollisuus turvata vaelluskalojen elinolosuhteita laajemminkin Vuoksen vesistössä, Lappalainen perustelee.

Ämmäkoskesta on kiinnostunut myös Maailman luonnonsäätiö WWF, jonka vetämässä Vauhtia vaellukseen -hankkeessa poistetaan sellaisia patorakenteita, jotka estävät uhanalaisten vaelluskalojen vapaata liikkumista ja lisääntymistä. Ämmäkoski eroaa kokonsa puolesta hankkeen muista kohteista, jotka sijaitsevat yleensä paljon pienemmissä vesistöissä. 

Keidas keskellä kaupunkia

Ämmäkosken äärellä sijaitsee luontopoluistaan tunnettu Kämärin saari, eikä historialliselle Taipaleen kanava-alueellekaan ole pitkä matka. Jaakko Lappalainen visioi, että uhanalaisen kalakannan elvyttämisen lisäksi ympärivuotinen virtaama poikisi koskelle lisäarvoa myös kalastus- ja virkistysmatkailukohteena.

– Hankkeen toimenpiteillä on mahdollisuus luoda ainutlaatuinen koskialue käytännössä keskelle kaupunkia. Vastaavaa saa Suomesta hakea, Lappalainen toteaa.

– Koski on helposti saavutettavissa ja loistavien palveluiden äärellä. Se yhdistyy Kämärin mahtavaan luontoon ja täydentää sinne parhaillaan kehittyvää virkistysaluetta.

 

 

Sivusto käyttää evästeitä. Valitse alta mitä evästeitä sallit, osa sivun toiminnoista vaatii evästeitä.