gb.png
Etusivu

Woodhouse Paradise -ideakilpailu käynnistyy

11.06.2021

Aivan kaupungin keskustassa, Vanhan Varkauden puutaloalueella, on mahdollisuuksia lisätä kaupungin vetovoimaa. Kehittyäkseen alue tarvitsee aktiivisia toimenpiteitä.

Hyvien ideoiden keräämiseksi ja sitoutuneiden toimijoiden löytämiseksi Varkauden kaupungin omistaman kehittämisyhtiö Navitas Yrityspalveluiden hallinnoima Vanha Varkaus - Uusi suunta -hanke yhteistyössä Varkauden museoiden kanssa järjestää kilpailun. Kilpailun toteutuksesta vastaa Ideascout Oy.

Ilmoittautuminen ja ohjelma

Ideascout on avannut viestintäalustan osoitteessa https://ideascout.fi/tapahtuma/varkaus/. Sivulta löytyvällä lomakkeella ilmoittaudutaan mukaan ideakilpailuun.

Woodhouse Paradise -nimeä kantava ideakilpailu käynnistyy avoimena CLUB VARKAUS -keskustelutapahtumana Clubhouse-palvelussa 21.6. klo 20. Tapahtumassa keskustellaan yleisellä tasolla, miten alueen vetovoimaa voidaan rakentaa.

Club Varkauden jälkeen on vuorossa kaksi suomenkielistä ja yksi englanninkielinen työpaja, jotka toteutetaan kahden tunnin verkkotyöskentelyinä Zoom- ja Mural-alustoilla LOIKKA-formaatilla. Suomenkielisten työpajojen ajankohdat ovat 22.6. klo 14-16 ja 24.8. klo 14-16. Englanninkielinen työpaja järjestetään 22.7. klo 15-17. Kilpailuun osallistuvien tai mahdollisesti osallistuvien tulee osallistua vähintään yhteen työpajaan.

IDEATUOTANTO-vaiheen jälkeen tulokset ryhmitellään teemoiksi jatkokehitystä varten. Teemoituksen lähtökohtana ovat uudet käyttömuodot, yrittäjyys ja matkailu. Kustakin teemasta laaditaan kuvaus verkkosivuille jatkokehityksen pohjustamiseksi.

Kilpailuun osallistuvat kutsutaan mukaan virtuaalisiin WARKAUS-kiltoihin. Kilta on n. 5-8 hengen tiimi, joka kehittää fokusoidusti yhtä teemaa konseptiksi ja kilpailuehdotukseksi.  Kilta voi olla kokoonpanoltaan esimerkiksi useiden toimijoiden yhteinen suunnitteluryhmä, yhden toimijan oma tiimi, tai Ideascoutin kokoama monialainen ryhmä, jossa kilpailun osallistuja on osa Kiltaa. Killat kutsutaan yhteiseen KONSEPTITYÖPAJAAN, joka järjestetään tarkemmin sovittuna ajankohtana syyskuussa Zoomissa. Killat jatkavat omatoimisesti konseptien kehittämistä ja kilpailuehdotusten viimeistelyä työpajan jälkeen.

Killat toimittavat kilpailutyönsä arviointiraadille 30.9.2021 mennessä.

Tavoitteet

Ideakilpailun tavoitteena on saada Vanhan Varkauden alueella olevat rakennukset aktiiviseen, matkailua lisäävään käyttöön, joka samalla varmistaa rakennusten ylläpidon. Tarkoituksena on löytää sitoutuneita toimijoita kehittämään Vanha Varkaus –aluetta ja sen toimintoja.

Kilpailussa haetaan toimijoilta pysyviä ratkaisuja kiinteistöjen käytölle joko uusien käyttömuotojen tai yrittäjyyden ja matkailun näkökulmasta. Jätettyjen kilpailutöiden perusteella arvosteluraadit valitsevat voittajat liiketoimintasparraukseen.

Liiketoimintasparraus tähtää varsinaiseen kiinteistöjen hyödyntämiseen ja se toteutetaan kahdessa osassa, ensimmäinen osa syksyllä 2021 ja toinen osa alkuvuodesta 2022. Osa kiinteistöistä vapautuu käyttöön syksyn 2021 aikana ja osa vuoden 2022 puolella. Sparrauksen jälkeen ehdokkaat neuvottelevat tarkemmin teknisestä, taloudellisesta ja muusta käytännön toteuttamisesta. Tämän jälkeen osapuolet allekirjoittavat sopimuksen kiinteistöjen myynnistä tai vuokrauksesta.

Hankkeesta

Vanha Varkaus – Uusi suunta -hanke käynnistää Vanhan Varkauden alueen uuden tulemisen liiketoiminta-alustana, matkailukohteena sekä asumisen ja työskentelyn ympäristönä. Hankkeessa alueelle tavoitellaan uutta, kansainvälisesti kiinnostavaa ja teolliseen kulttuuriperintöön liittyvää matkailukohdetta. Hankkeen painopisteinä ovat alueen yrittäjyyden toimintaympäristön kehittäminen ja samalla kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden tilojen ja rakennusten käyttömahdollisuuksien parantaminen. Kaksivuotinen hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä Varkauden kaupungilta, Varkauden seurakunnalta sekä yksityisiltä rahoittajilta.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tiina Immonen                              
Navitas Yrityspalvelut                        
tiina.immonen@navitas.fi                           
+358 44 491 5359        

Strategisti Sofia Welling
innovaatioyhtiö Ideascout Oy
sofia@ideascout.fi
+358 50 391 3210      

Sivusto käyttää evästeitä. Valitse alta mitä evästeitä sallit, osa sivun toiminnoista vaatii evästeitä.