gb.png
Etusivu

Pohjois- ja Keski-Savoon luodaan energia- ja teknologia-alan ekosysteemiä synergialla

07.11.2023

Pohjois-Savon Energiaklusteri on viritellyt energisiä verkkojaan Itä-Suomen alueella viime vuoden lokakuusta alkaen, ja nyt aktiivinen synergia- ja innovaatioalusta toimii jo täydellä teholla. Energiaklusteri on energiateknologia-alan keskiössä luomassa vahvaa alueellista keskittymää ja verkottumista on tehty aktiivisesti eri sidosryhmien kesken, jotta Pohjois- ja Keski-Savon alueen osaaminen saadaan nostettua esiin.

Tästä suuri näytön paikka on tulossa ensi keväänä, kun klusteri on toteuttamassa Varkauteen isoa alan tapahtumaa.

– Tapahtuma tulee olemaan alueellisen osaamisen voimannäyte, johon yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa tähdätään, toteaa toimialapäällikkö Kirsi Kinnunen Pohjois-Savon Energiaklusterista. Näkyvimpinä yhteistyökumppaneina tapahtuman osalta nähdään klusterin innovatiivisten jäsenyritysten kenttä, alueen energia- ja teknologia- alan koulutusta tarjoavat yksiköt, lähialueen kunnat sekä Varkauden kaupunki. Myös synergiaetuja haetaan Navitas Kehitys Oy:n, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon koulutuskuntayhtymän sidoshankkeista sekä alueen muista toimijoista.

Kansainvälisesti myös klusterin toiminta on jo herättänyt kiinnostusta lyhyen ajan sisällä yhteistyöklustereiden ja yrityskentänkin osalta, myös markkinaselvitysmatka Atlantaan Yhdysvaltoihin on takana. Matkasta Kirsi Kinnunen odotti paljon kotiin tuomisia:

– Tämä oli ainutlaatuinen mahdollisuus päästä tapaamaan sekä verkottumaan alan toimijoihin, päättäjiin ja sijoittajiinkin. Olemme tuoneet esille klusterimme jäsenyritysten toimintaa ja vahvuuksia. Meillä on kovan luokan osaamista Pohjois- ja Keski-Savon alueella, myös kansainvälisessä mittakaavassa. Onnistuimme luomaan hyviä kontakteja niin valtiollisella, liittovaltiollisella ja paikallisemmalla tasolla, joiden merkitys on erittäin arvokas tulevaisuudessa alueemme toimijoille. Yhteistyötapaamisia onkin jo sovittu vierailun aikana!

Energiatoimiala on valtavan murroksen alla ja fossiilisesta energiasta luopuminen lisää tarvetta puhtaiden energiamuotojen lisäämiselle sekä teknologioiden kehittämiselle. Klusteri mahdollistaa tuloksekkaamman elinkeinoelämän tarpeita tukevan TKI-toiminnan, joka kattaa koulutusorganisaatioiden, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa tehtävän yhteistyön. Vahvistamalla energiaklusterin toimintaa tuetaan myös vetovoimaisen osaamiskeskittymän vahvistumista ja kansainvälistä verkottumista. Pohjois-Savon Energiaklusteri on myös hyväksytty European Cluster Collaboration Platform -klusterialustalle alkuvuodesta 2021.

Pohjois-Savon ja erityisesti Keski-Savon alueella toimii merkittävä energia-alan toimijoiden verkosto. Pohjois-Savon Energiaklusteri -hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon maakunnan ja Pieksämäen alueen energia- ja teknologia-alan yritykset sekä niille palveluja tuottavat pk-yritykset. Kohderyhmä koostuu myös energiaintensiivisistä toimijoista, jotka käyttävät tuotannossaan tai liiketoiminnassaan paljon energiaa. Hankkeen kautta lisätään yhteistyötä ja osaamista, joka tukee uuden teknologian käyttöönottoa ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä yrityksissä.

Energiaklusterin kehitystyötä aloitettiin Pohjois-Savon liiton rahoittamassa Pohjois-Savon Energiatekniikan TKI-ekosysteemin kehittämishankkeessa, EnEko2020. Pohjois-Savon Energiaklusteri- hankkeen toteutusaika on 1.10.2022-30.9.2025 ja hanke saa Euroopan unionin osarahoitusta Pohjois-Savon liitolta, jonka lisäksi rahoittajina ovat alueen kunnat, kaupungit ja yritykset.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Navitas Kehitys Oy ja osatoteuttajina Savonia-ammattikorkeakoulu Oy sekä Savon Koulutuskuntayhtymä.

Sivusto käyttää evästeitä. Valitse alta mitä evästeitä sallit, osa sivun toiminnoista vaatii evästeitä.