gb.png
Etusivu

Materiaalitehokkuutta etsimässä

13.12.2023

Materiaalikatselmus on suunnitelmallinen keino tarkastella tuotannon materiaaleihin kohdistuvia panostuksia. Tuotantoprosessin eri vaiheissa materiaaleihin kumuloituu kustannuksia energiankäytön, työ- ja käyttökustannusten kautta.

ANDRITZ Warkaus Works Oy on lähtenyt selvittämään materiaalitehokkuutta tuotannossa olevan projektinsa kautta. Uuden konepajan suunnittelussa tuotantoprosessien sujuvuus on pyritty huomioimaan kattavasti. Materiaalikatselmoinnissa tarkastellaan tuotantoa hieman erilaisesta näkökulmasta totuttuun nähden ja tuodaan uudenlainen näkemys materiaalien tehokkaaseen käyttöön.

– Haluamme kehittää materiaalitehokkuutta konepajallamme. Materiaalikatselmus tarjoaa tarvitsemaamme faktatietoa toiminnastamme ja hukkakustannuksista materiaalivirtauksen osalta, QHSE-päällikkö Tiina Kauppinen toteaa.

Materiaalikatselmointi on käytännön työkalu yrityksen materiaalivirtoihin liittyvien tehostamiskohteiden löytämiseen. Materiaalikatselmoinnin perusajatuksena on tuoda näkyväksi materiaaleihin sitoutuneet energia-, työ-, materiaalihukka- ja jätekustannukset prosessien eri vaiheessa.

KiertoKasvu-hankkeessa toteutetaan Motivan mallin mukaisia materiaalikatselmuksia Keski-Savon alueella. Motivan mallin mukaisissa katselmuksissa laskentatapana käytetään materiaalivirtojen kustannusanalyysiä (MFCA= Material Flow Cost Accounting). MFCA: n kustannusanalyysissä kaikki materiaalivirroista ja energian käytöstä syntyvät ja niihin liittyvät kustannukset (suorat ja välilliset kustannukset) lasketaan, jonka jälkeen ne kohdennetaan materiaalivirtoihin massaperusteisesti.

Materiaalivirtojen kustannusanalyysi auttaa yritystä tunnistamaan tuotannon eri vaiheissa syntyvän jätteen ja materiaalihukan todellisen kustannuksen, kun jätteeseen ja materiaalihukkaan kohdennetaan siihen mennessä muodostuneet työ-, energia- ja käyttökustannukset. Jätteen sekä tuotannossa syntyvän materiaalihukan hinta on tällöin huomattavasti suurempi kuin jätteen hävittämisestä syntyvä kustannus.

– Materiaalikatselmuksen avulla uskon, että löydämme materiaalia säästäviä ja jätettä vähentäviä kehityskohteita ja pystymme luomaan mittarin materiaalitehokkuuden seurantaan, Kauppinen jatkaa.

Materiaalikatselmointityöhön kuuluu myös kehityskohteiden ideointi ja näihin liittyvien toimenpiteiden pohdinta. Tarkoituksena on löytää ratkaisuehdotuksia materiaalitehokkuuden parantamiseen ja mahdollisia kustannussäästöjä.

Materiaalikatselmus on osa ANDRITZ Warkaus Works Oy:n ympäristövastuullisuustyötä. Ympäristövastuullisuus on tärkeä osa yritysvastuullisuutta, jonka raportointivelvollisuus laajenee ensi vuonna EU:n kestävyysraportointidirektiivin myötä.

Lisätietoja
Laura Leppänen
Projektipäällikkö KiertoKasvu-hanke, Keski-Savon toteutus
Navitas Kehitys Oy
puh. 044 712 0862
laura.leppanen@navitas.fi

ANDRITZ Warkaus Works Oy
Tiina Kauppinen
QHSE-päällikkö
puh. 040 860 6655
tiina.kauppinen@andritz.com

Kiertotaloudella uutta kasvua Pohjois-Savoon-hanke:

EU:n osarahoittama hanke tukee Pohjois-Savon pk-yrityksiä kohti vihreää siirtymää auttamalla yrityksiä tunnistamaan oman toiminnan ympäristövaikutukset, sekä löytämään keinoja ympäristövaikutusten pienentämiseen ja hiilijalanjäljen vähentämiseen.

Hankkeessa lisätään maakunnan toimijoiden ja pk-yritysten kiertotalousosaamista, sekä tuetaan yrityksiä siirtymässä kohti kiertotalousliiketoimintaa.

Hankkeen toteuttajina ovat Savonia-ammattikorkeakoulu, Navitas Kehitys Oy, sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (YSAO).

Hankkeen toteutusaika on 2.1.2023 – 31.12.2025.

Hankkeen verkkosivut: www.kiertotaloudella.fi

Tapahtumat www.kiertotaloudella.fi/events

Kuva: ANDRITZ Oy

Sivusto käyttää evästeitä. Valitse alta mitä evästeitä sallit, osa sivun toiminnoista vaatii evästeitä.